Värdefulla egenskaper hos en chef

Det är mycket som ska fungera på en arbetsplats. När saker och ting inte fungerar optimalt finns en risk att arbetsprocessen blir förslöad och om klimatet på arbetsplatsen inte är trivsam så finns en påtaglig risk att personal blir oengagerade och tappar motivation. För att en arbetsplats ska fungera optimalt krävs det därför att någon har koll på den övergripande arbetssituationen.

Här handlar det om chefskap som är värdefull för hela verksamheten. En bra chef bör kontinuerligt ha koll på verksamhetens olika processer och att personalen trivs. Men vilka viktiga egenskaper bör en chef egentligen ha? Det ska vi titta lite …

...

Ledarskap - February 2nd, 2017. 41 kommentarer.

Situationer då du inte ska delegera

Vi har tidigare på chefskap.se talat om hur viktigt det kan vara att delegera arbetsuppgifter i många situationer, men här tänkte vi titta på tre situationer då du inte bör delegera vilket är viktigt känna till som chef.
1. Om du inte kan ge tydliga instruktioner
Alltför många gånger delegerar chefer arbetsuppgifter med otydliga instruktioner som gör den som ska utföra uppgifterna osäker på vad som egentligen ska göras. Det här kan antingen göra att arbetsuppgifterna blir halvdant genomförda eller att du hela tiden blir störd i ditt arbete för att din medarbetare måste vända sig till dig när det är …

...

6 misstag som chef

Även en chef kan göra misstag, det kommer du som chef aldrig kunna undvika. Men det finns vissa misstag som du kan undvika bara du känner till dem. Därför ska vi här på chefskap.se visa dig 6 misstag du som chef bör undvika.
6 misstag du som chef du bör undvika

 • Du har för många bollar i luften. Att ha för många bollar i luften samtidigt är ett klassiskt misstag som många chefer gör. Om du försöker utföra för många arbetsuppgifter samtidigt blir det svårt att göra något ordentligt, och dessutom kommer du bränna ut dig. Sätt dig istället ner och gör …

  ...

 • Ny som chef

  Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska agera första gången man hamnar i chefsposition, därför ska vi på chefskap.se ge dig några bra tips på hur du bör gå tillväga om du är ny som chef. Dessa tips gäller både dig som har fått anställning som chef på ett nytt företag och för dig som blivit befordrad till chef på det företag du redan arbetar på.
  Arbeta på din image från dag 1
  Det är mycket viktigt att du på en gång sänder ut rätt signaler, visar vem du är och hur du är som chef inför medarbetarna. …

  ...

  Chefskap - October 29th, 2013. 51 kommentarer.

  5 punkter för att bli en bättre ledare

  1. Var tydlig och skapa mening. Dina medarbetare bör klart och tydligt få veta vad som förväntas av dem och vilket betydelse det arbete de utför har för företaget. Medarbetare som vet vad de ska göra och varför de ska göra det blir motiverade och presterar bättre.

  2.  Ge regelbunden feedback. Att ge konstruktiv feedback är oerhört viktigt. När du ger beröm motiveras medarbetarna och ger dem större självförtroende som förbättrar deras prestationer. Kritik bör framföras sakligt men bestämt och du bör tillsammans med medarbetarna komma fram till en lösning på problemen.

  3. Var dig själv och visa glädje. En chef behöver …

  ...

  Ledarskap - February 3rd, 2013. 1 kommentar.

  Allmänt om chefskap & ledarskap

  Att vara chef är så mycket mer än att bara högre lön och en fin titel. Många chefer har ett stort ansvar och arbetar under stor press med en hel del negativ stress som en följd av detta. Chefer inom offentlig sektor har störst personalansvar, men där finns också den mest utsatta situationen vad gäller mobbing och utbrändhet. I en artikel i tidningen Chef. kan man läsa att var fjärde chef funderat på att sluta pga konflikter på arbetsplatsen.
  Hur blir man en ledare då?
  Många funderar över det här om man föds som ledare eller blir det av erfarenhet och vilja. …

  ...

  Chefskap, Ledarskap - July 16th, 2011. 40 kommentarer.

  Delegera uppgifter som chef

  Som chef har du ofta ett späckat schema för att hinna med allt som ska göras. En av dina uppgifter är att få dina medarbetare att känna glädje och motivation till sitt arbete. Genom att delegera arbete åt dina anställda så får du en bättre arbetsmiljö för dig själv och din personal får känna utveckling och medansvar för företagets utveckling.  Delegera står för att lämna över beslut på någon annan.

  Genom att delegera så får du din personal att växa och bli mer kompetenta i sin yrkesroll. En medarbetare som får förtroendet att ta beslut blir mer fokuserad på att nå …

  ...

  Om ledarskap, bra ledare och vad som krävs

  Ledarskap

  Vad innebär egentligen ledarskap? Det finns olika definitioner på det. Vissa säger att den enda definitionen av en ledare är de som har följare. Andra beskrivningar har varit att ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

  Hur som helst så handlar ledarskap om att få med dina medmänniskor och medarbetare, att arbeta i grupp och sträva framåt mot ett gemensamt mål. En …

  ...

  Förpliktelser som chef

  Att vara chef innebär många förpliktelser. Som chef har du ansvar för det företag, den avdelning eller den myndighet du företräder.

  Du måste leverera och visa upp goda resultat.  En chef får inte vara rädd för att konfrontera personalen om den inte gör sitt jobb och inte uppfyller de krav som ställs, men en chef ska inte agera diktator och lägga sig i varje detalj i det dagliga arbetet. Företaget eller myndigheten måste ha kompetenta medarbetare som får uppmuntran när …

  ...

  Förbättra relationen med dina anställda

  En bra chefsrelation är mer än bara löneförhandling  och utvecklingssamtal

  För att kunna skapa en bra relation mellan dig som chef och medarbetare så räcker det inte med det obligatoriska årliga utvecklingssamtalet och löneförhandlingen. Ni
  Ni måste arbeta aktivt med dagligt engagemang. Chefen ska representera ett coachande ledarskap.
  Det ska inte vara så att de anställda tänker något i stil med: “Åh nej, nu har jag möte med chefen.”
  Istället kanske du kan få dem att tänka: “Intressant. Nu ska jag träffa chefen – Jag kanske kan …

  ...