5 punkter för att bli en bättre ledare

1. Var tydlig och skapa mening. Dina medarbetare bör klart och tydligt få veta vad som förväntas av dem och vilket betydelse det arbete de utför har för företaget. Medarbetare som vet vad de ska göra och varför de ska göra det blir motiverade och presterar bättre.

2.  Ge regelbunden feedback. Att ge konstruktiv feedback är oerhört viktigt. När du ger beröm motiveras medarbetarna och ger dem större självförtroende som förbättrar deras prestationer. Kritik bör framföras sakligt men bestämt och du bör tillsammans med medarbetarna komma fram till en lösning på problemen.

3. Var dig själv och visa glädje. En chef behöver inte vara stenhård och gömma sig bakom en mask, en chef är också en människa. Även om du har rollen som chef kan du ändå vara personlig, visa äkta glädje och visa att du gillar att umgås med dina medarbetare. Det förbättrar stämningen på arbetsplatsen och gör att medarbetarna trivs bättre.

4. Du måste kunna hantera konflikter. En chef får aldrig gömma sig på sitt kontor om han hamnar i konflikt med sina medarbetare eller om medarbetarna hamnat i konflikt med varandra. Ett sånt beteende gör att folk mår dåligt, säger upp sig och att företaget fungerar sämre. Du måste kunna sätta dig ner med dina medarbetare och tillsammans med dem komma fram till en lösning på konflikten.

5. Reflektera över ditt chefskap. Var självkritisk när det gäller din roll som chef och fundera på vilka vad du har för bra sidor och vilka sidor som bör förbättras. Ställ dig frågor som: Brister jag i kommunikation? Ger jag positiv feedback för sällan? Är jag för avskärmad från dina medarbetare? Är jag får hård? Är jag för mjäkig?

Posted in Ledarskap by Jontz at February 3rd, 2013.

One Response to “5 punkter för att bli en bättre ledare”

  1. En sanning, kan jag konstatera efter chefskap under 33 ar.

Leave a Reply