Om ledarskap, bra ledare och vad som krävs

Ledarskap

Vad innebär egentligen ledarskap? Det finns olika definitioner på det. Vissa säger att den enda definitionen av en ledare är de som har följare. Andra beskrivningar har varit att ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

Hur som helst så handlar ledarskap om att få med dina medmänniskor och medarbetare, att arbeta i grupp och sträva framåt mot ett gemensamt mål. En bra ledare lyckas med det genom att vara delaktig istället för styrande.

Hur är en bra ledare?

Några kännetecken på en bra ledare:

 • Goda ledare söker vishet
 • Goda ledare har en inspirerande vision
 • Goda ledare växer i motgång
 • Goda ledare bygger positiva relationer
 • Goda ledare söker självkännedom
 • Goda ledare lever som de lär.
 • Goda ledare tar tillvara på tiden
 • Goda ledare skapar vägledande värderingar

Hur blir man en bra ledare?

Att bli en bra ledare handlar inte bara om utbildning utan om hur du är som person. Alla passar inte helt enkelt till att vara ledare. Men givetvis är det bra att gå en grundläggande utbildning i ledarskap. Till det behövs även andra kunskaper som:

 • Att vara bra på att lyssna och inte vara rädd att fatta beslut
 • Vara bestämd, rättvis och inte favorisera
 • Vara rak och ärlig men hård och rättvis
 • Man ska föregå med gott exempel och framför allt inte glömma sina egna misstag
 • Ha en positiv bild av dig själv och andra
 • Var hörsam och medgörlig, hellre kamrat än att spela Gud
 • Lita på dina medarbetare och försök att styra så lite som möjligt
Posted in Arbetsmiljö, Ledarskap, Personlig Utveckling by Jontz at March 4th, 2011.

Leave a Reply