6 misstag som chef

Även en chef kan göra misstag, det kommer du som chef aldrig kunna undvika. Men det finns vissa misstag som du kan undvika bara du känner till dem. Därför ska vi här på chefskap.se visa dig 6 misstag du som chef bör undvika.

6 misstag du som chef du bör undvika

 1. Du har för många bollar i luften. Att ha för många bollar i luften samtidigt är ett klassiskt misstag som många chefer gör. Om du försöker utföra för många arbetsuppgifter samtidigt blir det svårt att göra något ordentligt, och dessutom kommer du bränna ut dig. Sätt dig istället ner och gör en prioriteringslista och försök delegera vissa arbetsuppgifter om det går. Be gärna om råd från dina närmaste kollegor. Det har inget med svaghet att göra, det är en styrka som de flesta medarbetare förstår och uppskattar. Det är helt enkelt grunden för ett bra chefskap.
 2. Du förväxlar arbetsinsats med resultat. Många chefer tror att bara de jobbar stenhårt så gör de ett bra jobb, men så är det inte alltid. Du ska inte mäta din framgång som chef baserat på arbetstid utan på resultat. Det är resultatet som räknas, inte arbetstiden, även om hårt arbete ofta ger bra resultat.
 3. Du litar inte på dina medarbetare. Det här har vi skrivit om tidigare på chefskap.se under delegera arbetsuppgifter som chef, men det tål att påpekas igen. Om du inte riktigt litar på dina anställda finns det risk att du försöker detaljstyra företaget och det är varken bra för dig eller dina medarbetare. Du måste kunna lita på dina medarbetare och delegera arbetsuppgifter.
 4. Du blundar för det dåliga. Det finns risk att man som positiv chef omedvetet filtrerar bort problemen ur hjärnan och bara fokuserar på det som är bra. Gör inte det. Om du blundar för problemen finns det risk för att de bara växer. Då är det bra mycket bättre att ta tag i det jobbiga först och sedan fokusera på det som redan är bra.
 5. Du tar på dig offerrollen. Det är aldrig bra att se sig själv som ett offer och skylla på andra om något på företaget funkar dåligt. Det är faktiskt du som är chef och är ytterst ansvarig för företaget så gör något åt problemet istället. Det är ett bra chefskap.
 6. Du väntar med att agera tills dina högre chefer gett dig klartecken. Fel! Okej, du bör inte fatta beslut och genomföra arbetsuppgifter som du måste få klartecken för, men då måste du trycka på uppåt och förklara att du måste få ett svar så snart som möjligt så att du kan göra ditt jobb. Det visar bara att du är en handlingskraftig chef. Diskutera även med ledningen vilka befogenheter du egentligen har så att du vet vad för beslut du får fatta utan godkännande uppifrån. Det är inte alltid så självklart.
Posted in Arbetsmiljö, Chefskap, Pedagogik, Personlig Utveckling at December 20th, 2013. No Comments.

Om ledarskap, bra ledare och vad som krävs

Ledarskap

Vad innebär egentligen ledarskap? Det finns olika definitioner på det. Vissa säger att den enda definitionen av en ledare är de som har följare. Andra beskrivningar har varit att ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar andra.

Hur som helst så handlar ledarskap om att få med dina medmänniskor och medarbetare, att arbeta i grupp och sträva framåt mot ett gemensamt mål. En bra ledare lyckas med det genom att vara delaktig istället för styrande.

Hur är en bra ledare?

Några kännetecken på en bra ledare:

 • Goda ledare söker vishet
 • Goda ledare har en inspirerande vision
 • Goda ledare växer i motgång
 • Goda ledare bygger positiva relationer
 • Goda ledare söker självkännedom
 • Goda ledare lever som de lär.
 • Goda ledare tar tillvara på tiden
 • Goda ledare skapar vägledande värderingar

Hur blir man en bra ledare?

Att bli en bra ledare handlar inte bara om utbildning utan om hur du är som person. Alla passar inte helt enkelt till att vara ledare. Men givetvis är det bra att gå en grundläggande utbildning i ledarskap. Till det behövs även andra kunskaper som:

 • Att vara bra på att lyssna och inte vara rädd att fatta beslut
 • Vara bestämd, rättvis och inte favorisera
 • Vara rak och ärlig men hård och rättvis
 • Man ska föregå med gott exempel och framför allt inte glömma sina egna misstag
 • Ha en positiv bild av dig själv och andra
 • Var hörsam och medgörlig, hellre kamrat än att spela Gud
 • Lita på dina medarbetare och försök att styra så lite som möjligt
Posted in Arbetsmiljö, Ledarskap, Personlig Utveckling at March 4th, 2011. No Comments.

Förbättra relationen med dina anställda

En bra chefsrelation är mer än bara löneförhandling  och utvecklingssamtal

För att kunna skapa en bra relation mellan dig som chef och medarbetare så räcker det inte med det obligatoriska årliga utvecklingssamtalet och löneförhandlingen. Ni
Ni måste arbeta aktivt med dagligt engagemang. Chefen ska representera ett coachande ledarskap.
Det ska inte vara så att de anställda tänker något i stil med: “Åh nej, nu har jag möte med chefen.”
Istället kanske du kan få dem att tänka: “Intressant. Nu ska jag träffa chefen – Jag kanske kan lära mig något.”
För att dina anställda ska kunna känna så måste du släppa taget lite ibland och inte vara för hård. Gör så att dem vill lyssna på dig när du förklarar något och att de vågar fråga dig när de är osäkra i syfte att utveckla sin kompetens.

Posted in Arbetsmiljö, Chefskap, Kommunikation, Ledarskap at October 6th, 2010. 1 Comment.

Vad gör en ledare till en ledare?

Jag funderade lite på vad som gör en bra ledare bra, mer konkret. Detta var väl det jag kom fram till, har förmodligen missat en hel del viktiga egenskaper för bra ledarskap. Dessa är självklart inte några konkreta riktlinjer för bra ledarskap utan det är mer min personliga tankeställning.

Kortfattat så tycker jag att en bra ledare ska se till att utveckla medarbetares kompetens samt vara social delaktighet och engagerad i gruppen, man måste även se till att alla kan kommunicera öppet med varandra.

Engagerat medarbetsskap
Den sociala biten är viktig i alla grupper. Att diskutera framstegen och snestegen med alla i gruppen och få allas åsikter. Se till att motivera alla så gott det går.
Det är däremot bra att hålla relationen med sina medarbetare på en profesionell nivå, detta givitvis beroende på vilken typ av grupp du är ledare för.

Delaktighet
Se till att alla i gruppen har en meningsfull arbetsuppgift och deltar så gått det går i olika evenemang. Det kan vara väldigt omotiverande att fortsätta vara i en grupp om man känner att man inte passar in.

Öppen kommunikation
Det är viktigt att ha vara öppna mot sina medarbetare. Uppmuntra dem när de har utfört ett bra jobb och kritisera när det finns saker som behöver förbättras.
Öppen kommunikation betyder också att man inte ska prata om andra, utan med andra. Är man missnöjd över en någons betéende så förklarar man det för personen i fråga.

Aktiv kompetensutveckling
Fundera och planera på en långsiktig plan hur kompetensen i gruppen ska utvecklas så att idéns lönsamhet i grunden ökar.
Det är viktigt att man kan ta sin tid om det eventuellt finns de som behöver en individuell plan för att utveckla sin kompetens.

Jag skulle uppskatta om du fortsatte diskussionen nedan, är säker på att du har något bra att komma med.