Chefskap och jämställdhet

Idag är mäns föreställningar om kvinnligt chefskap ett av de större hindren för en utveckling mot jämnare chefsfördelning.
Män ser på kvinnor som inkompetenta och inte lämpade för chefskap, med det sagt vill jag tillägga: det är en generell syn.
Enligt mig är detta lite sorgligt, nästan patetiskt tänkande. Varför skulle kvinnor inte kunna klara av att vara chef? Kvinnor sköter bara saker på ett annat sätt; behöver inte vara bättre eller sämre.

Jag tycker däremot inte att man ska kvotera in kvinnor i chefspositioner. Den som är bäst lämpad och har mest erfarenhet ska alltid få jobbet, oavsett kön. Man måste ta tag i problemet från roten och ändra tänkandet i helhet.

Chefsutvecklingsprogram för kvinnor

På senare tid har fler företag utvecklat chefsutvecklingsprogram riktade enbart till kvinnor,  men tyvärr bara så lågt som cirka 14% (63 av 451 företag).

Här är statistik på olika former av coaching och mentorskapsprogram:

  • 5% av företagen har intern chefsutbildning för kvinnliga chefer
  • 5% har extern chefsutbildning för kvinnliga chefer
  • 5% stöder kvinnliga nätverk
  • 4% har kvinnliga mentorskapsprogram för chefskap
  • 5% har en medveten rektytering av kvinnor till chefspositioner
  • 1% har annan form av coaching, mentorskap eller program för chefskap för kvinnor
Posted in Chefskap, Planering och Målstyrning at September 16th, 2010. No Comments.