Vad är skillnaden på chefskap och ledarskap?

Det är lätt att blanda ihop begreppen chefskap och ledarskap, och många gör det, men egentligen har dessa ganska olika betydelser.

Skillnaden är att chefskap är en en position medans ledarskap är en relation. Du behöver inte vara en ledare som chef och en ledare inte heller chef. Men att vara det ena behöver inte heller utesluta att vara det andra. Det vi jobbar för på chefskap.se är att utveckla dig till att kunna balansera dessa egenskaper och bli något mitt i mellan, där chefskap och ledarskap möts genom att prioritera båda sakerna lika mycket.

Chefskap

En chef vill uppnå så bra resultat som möjligt yrkesmässigt och ser till att alla jobbar på som dem ska. Att vara i den formella positionen “chef” är att ha blivit utsatt till det vilket betyder att man har skyldigheter och rättigheter.

Ledarskap

Ledarskap handlar mer om relationer och går till stor del ut på att få sina medarbetare motiverade genom att ge dem meningsfulla arbetsuppgifter. En ledare är mycket personinriktad människa och innehar social- och emotionell kompetens.

Personen ska vägleda och utses mer eller mindre omedvetet av omgivningen. Det kan vara en innebandytränare eller en mentor i andra sammanhang.

Simplificerat:
En ledare är en person som leder sina medarbetare. En chef är en person som styr över dem.

Ledarskap har till avsikt att få andra människor att göra något med hjälp av sociala relationer, motivation, grupputbildning och så vidare.

I dag så håller chefskap sakta men säkert på att övergå mer och mer i ledarskap. Generellt sett ses chefskap mer byråkratiskt och stabilt än ledarskap på stora organisationer, vilket man

kan förstå eftersom att det krävs hård strukturering och planering på större organisationer och företag.
Det diskuteras också om att ledarskap är mer effektivt inom den privata sektorn än inom den offentliga samt att ledarskap ger bättre resultat på långsikt än vad chefskap gör.

Vad är du? Chef och/eller ledare?

Har du funderat på det? Är du den som alltid tar ansvar för andra i din grupp och har social kompetens? Eller bryr du dig mest om dina egna skyldigheter och rättigheter?
Kommentera och fortsätt diskussionen nedan.

Annons: Letar du efter chefer, eventuellt hyra en chef? Här kan du hitta chefer i alla möjliga olika branscher.

Posted in Chefskap, Ledarskap, Socialt Samspel at September 7th, 2010. 49 Comments.