Allmänt om chefskap & ledarskap
Att vara chef är så mycket mer än att bara högre lön och en fin titel. Många chefer har ett stort ansvar och arbetar under stor press med en hel del negativ stress som en följd av detta. Chefer inom offentlig sektor har störst personalansvar, men där finns också den mest utsatta situationen vad gäller mobbing och utbrändhet. I en artikel i tidningen Chef. kan man läsa att var fjärde chef funderat på att sluta pga konflikter på arbetsplatsen.

Hur blir man en ledare då?

Många funderar över det här om man föds som ledare eller blir det av erfarenhet och vilja. Ja, ett visst anlag behöver man nog ha. Man måste tro på sig själv för att andra ska tro på det du säger, man ska kunna delegera, man ska kunna risa och rosa. Man kan definiera ledarskap så här: Leadership is a process by which a person influences others to accomplish an objective and directs the organization in a way that makes it more cohesive and coherent. Ledarskap är en process genom vilken en person påverkar andra att uppnå ett mål och leder organisationen på ett sätt som gör den mer sammanhängande och konsekvent.

Vad får en människa att vilja följa en ledare?

Du måste ha en ärlig uppfattning om vem du är, vad du vet och vad du kan göra. När en person avgör om hon respekterar dig som ledare tänker hon inte på dina attribut, snarare konstaterar hon vad du gör så att hon kan veta vem du egentligen är.

This definition is similar to Northouse’s (2007, p3) definition — Leadership is a process whereby an individual influences a group of individuals to achieve a common goal.
Läs mer om Chefskap, Ledarskap av Jontz - July 16th, 2011.

2 kommentarer till “Allmänt om chefskap & ledarskap”

  1. Tilda says:

    Sv: Tack hörru! Nää och det är ju synd 🙁

    Bra sida du!

  2. Ida says:

    Tack så mycket! Nu när jag skummat igenom din sida så förstår jag precis vad du menar! Och på sambons jobb har det gått överstyr med ledarskapet. Det är mer tyrann än ordning och reda. Det är inte respekt utan rädsla. Och jag förstår inte hur de anställda kan stå ut med det. Det blir dålig stämning och tillslut så vill ingen jobba kvar. Vilket kanske är meningen med sättet de börjat hantera personalen? För det finns alltid någon där ute som gör jobbet för en mindre slant än de som är på plats! Men de som är där nu arbetar 24h/d och gör allt de kan. Jag tror inte det går att få ut HUR mycket som helst samtidigt som man behåller en god kamratskap på arbetsplatsen. Jag sparar din sida och visar den för min lärare! Ha en fin dag!

Diskutera