Ny som chef
Det är inte alltid så lätt att veta hur man ska agera första gången man hamnar i chefsposition, därför ska vi på chefskap.se ge dig några bra tips på hur du bör gå tillväga om du är ny som chef. Dessa tips gäller både dig som har fått anställning som chef på ett nytt företag och för dig som blivit befordrad till chef på det företag du redan arbetar på.

Arbeta på din image från dag 1

Det är mycket viktigt att du på en gång sänder ut rätt signaler, visar vem du är och hur du är som chef inför medarbetarna. Om du framstår som svag och lättmanipulerad eller verkar alltför hård och oresonlig blir det mycket svårt att tvätta bort dessa stämplar och om du lyckas göra det kommer personalen att bli förbryllad och inte veta var de har dig. Sånt här skapar förvirring och det är inte alls bra. Nej, du måste på en gång markera vem du är och hur du är som chef så att personalen vet hur de ska förhålla sig till dig.

Använd bollplank

Som ny chef kommer du många gånger hamna i situationer som du inte har erfarenhet av och det är inte alltid så enkelt att veta hur man ska lösa alla problem. Därför är det alltid bra att ha ett bollplank. Bolla dina funderingar med en chef som arbetar inom ett annat område, en högre chef eller din tidigare chef om han eller hon är kvar på företaget. Det här brukar emellertid inte vara några problem eftersom de flesta företag ser till att du får en mentor i början. Var inte rädd för att ställa frågor till mentorn och till andra som befinner sig chefsposition.

Om du har blivit befordrad till chef

Om du har arbetat dig upp till en chefsposition och blivit chef över dina tidigare kollegor gäller det att hitta en bra balans mellan vänskap och ditt chefskap. Du är inte längre bara en i gänget och måste därför tydligt visa att du har en annan roll nu, men samtidigt bör du behålla vänskapen eftersom dina tidigare kollegor annars kan tycka att du gör dig märkvärdig och att du känns falsk. Det skapar dålig stämning på arbetsplatsen.

Tala tydligt om för dina tidigare kollegor vad du har för krav och vad du förväntar dig av dem och vad de kan förvänta sig av dig och ditt chefskap. De måste vara medvetna om att du kanske kommer att kritisera dem och diskutera sånt som inte fungerar. Det här behöver inte förstöra er vänskap, men tänk på att du aldrig riktigt kan vara en i gänget om du är chef, för om du är det riskerar respekten för dig som chef att försvinna.
Läs mer om Chefskap av Jontz - October 29th, 2013.

Diskutera